Välkommen till SevenDay Bank!

Logga in med BankID för att se lånet med fullständiga villkor och övriga lånehandlingar. Här kan du signera och ladda upp dokument.

Så går det till:

  • Logga in och godkänn skuldebrevet, villkoren och signera. Ange även bankkontonummer dit utbetalningen ska ske samt ladda upp dokument.
  • Utbetalning av lånet sker normalt sett inom 2-3 bankdagar efter att vi har erhållit komplett och fullständig information.